Turvallisuus

Kortekodissa turvallisuus taataan asukkaille ympäri vuorokauden. Henkilökuntamme on läsnä kellon ympäri.

Kortekodilla on käytössään sähköinen kuvien välitystapa, jonka avulla hoitava lääkäri voi tehdä alustavaa taudinmääritystä etätyönä. Näin diagnoosi voidaan saada erittäin nopeasti tarpeen vaatiessa.

Rakennus on valmistunut vuonna 2006 ja sen suunnittelussa on kaikilta osin otettu huomioon iäkkäiden ihmisten tarpeet ja jokaiselle asukkaalle apuvälineet omien tarpeiden mukaisesti täyttämään turvallisen liikkumisen kriteerit.