Ajankohtaista

Omaisten vierailut Kortekodilla Covid19-epidemian aikana

  • Vierailusta tulee ilmoittaa etukäteen soittamalla hoitajien puhelimeen 03 335 6939 mielellään vähintään vuorokautta ennen vierailua.
  • Omaisen tulee olla terve, hengitystieinfektio-oireita ei saa olla. Ulkomailta palatessa ensimmäisen 14 vuorokauden aikana vierailut eivät ole sallittuja.
  • Suositeltavaa on, että omaisia olisi kerrallaan tapaamisessa korkeintaan kaksi ja että vierailu kestäisi korkeintaan 30 min. Tapaamisen aikana noudatetaan turvaetäisyyttä, joka on kaksi metriä sekä käytetään tarvittavia suojaimia.
  • Henkilökunta opastaa suojaimien käytön ja on tarvittaessa mukana tapaamisessa.